NY LOGOTYP

4000 kr exkl. moms

En logotyp som skräddarsys för ert företag. Logotypen är vektoriserad och kommer i färg och monokromt tryckfärdigt format samt för webb. Även en favicon samt profilbild för sociala medier ingår. Du får fullständiga rättigheter till logotypen.

GRAFISK PROFIL

Offert
 

En Grafisk profil handlar om det visuella uttrycket i ett företags kommunikation, både internt och externt. En visuell identitet som gör det tydligt vem avsändaren är.

GRAFIK & TEXT

Offert
 

Ska ni ha en presentation eller skicka ut en rapport? Behöver ni layouta eller förbereda något inför tryck? Grafiska Byrån hjälper er med layout och förberedelser inför tryck. Pris enligt offert.

HEMSIDA

Offert
 

Visa att ni finns. Du kanske redan har ett företag med produkter, tjänster eller öppettider? Vill du att dina kunder ska kunna läsa om dig
hemifrån soffan?

Såhär går det till

1.

Kontakt/Förfrågan

2.

Uppstart

3.

Research / Skiss

4.
5.

Leverans

Avstämning

Alla projekt är olika och ser lite olika ut,
men ungefär såhär går det till.

1. Kontakt / förfrågan

 

Ni kontaktar Grafiska Byrån via mail eller telefon med förfrågan utefter ert behov. Grafiska Byrån återkopplar, tidsram diskuteras samt budget & offert.

2. Uppstart


Projekt inleds och ni som kund får ett frågeformulär som ni besvarar och returnerar. Frågorna bearbetas och frågetecken, funderingar och tankar reds ut och klargörs, antingen via telefon, mail eller ett möte. Eventuella referenser/önskemål/moodboard ingår i projektets inledande fas.

 

3. Research / Skiss


Grafiska Byrån inleder research, scannar av hur er bransch för sig och rör sig samt hur inspiration kan leda oss in på rätt visuella spår. Här tar sedan skiss & produktion vid. En eller flera skisser tas fram och presenteras sedan för er i en avstämning.

4. Avstämning

Avstämningens syfte är att stämma av mer er och utvärdera att vi förstår varann och att vi är på rätt spår. Här väljer vi rätt väg och valda skisser väljs för att vidareutvecklas och förbereds för en sista avstämning innan leverans. Här appliceras dem med texter, olika färger och grafik för att få fram ett fungerande resultat. Klart förslag delas med kund för en sista avstämning, eventuella justeringar görs och produkten färdigställs.

5. Leverans 


Leverans sker efter godkännande av kund enligt avstämningar. Manual/genomgång över hur produkten används eller inte används ingår. Handlar det om grafisk profil eller logotyper så visas dessa även i medföljande Mock-ups. Specifikation över eventuella typsnitt, färgkoder och annat levereras samtidigt. Originalfiler levereras i överenskomna format, trycksaker skickas för tryck.

Återkoppling 
 

Sker efter ett tag för att se hur arbetet har gått och hur produkten har fungerat. :)

 
 
 

Priser & utbud